Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Eleştirel yaklaşımı hiçbir zaman elden bırakmayan, çeşitlilik ve farklılıkları bünyesinde barındırıp kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesini ve sosyal içermeyi destekleyen, toplumsal adaletsizliklerin asgari düzeye inmesi ve dezavantajlı gruplarla dayanışma halinde yoksulluğun ortadan kaldırılması için politika oluşturma süreçlerine yön veren, sosyal değişimi teşvik eden, insanı ve eylemini “anlama”ya odaklanan bir sosyal hizmet eğitim lisans programının hayata geçirilmesine öncülük etmek bu programın temel misyonudur.